Prepaid Electricity Meter Recharge मार्च महिन्यापासून मिळणार मोफत वीज, लाईट बिल नाही ; मीटर काढली जाणार.

Prepaid Electricity Meter Recharge

Prepaid Electricity Meter Recharge राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली वीज चोरी रोखण्यासाठी तसेच वीज ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापराच्या सरासरी नुसार विज बिल येत नसल्यामुळे वीज ग्राहक चिंतेत होते. त्यामुळेच आता मार्च महिन्यापासून राज्यातील वीज ग्राहकांना विज बिल येणार नाही. व वीज ग्राहकांना त्यांच्या वापराच्या सरासरी बिल व मीटर रिडींग यातून सुटका मिळणार आहे. मार्च महिन्यापासून … Read more