New Sand Policy 2024 वाळु धोरणात बदल ; आता 600 रुपये ब्रास नाही तर 2000 रुपये ब्रासने मिळणार वाळु.

New Sand Policy 2024

New Sand Policy 2024 राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दरामध्ये वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य सरकारने वाळू धोरण आखले होते. व या धोरणांतर्गत 600 रुपये ब्रास दराने नागरिकांना वाळू देण्यात येत होती. परंतु या जुन्या वाळू धोरणात बदल करून सरकारने नवीन वाळु धोरण जाहीर केले आहे.आणी आता नागरिकांना 2000 ब्रास दराने वाळुचे वितरण करण्यात येणार आहे. राज्य … Read more

SAND BOOKING ONLINE वाळुसाठी ऑनलाइन अर्ज चालु ; या लोकांना मिळणार मोफत वाळू.

SAND BOOKING ONLINE

SAND BOOKING ONLINE राज्यातील नागरिकांना बांधकाम करण्यासाठी वाळू पुरवण्याकरता राज्य शासनाने रेती धोरण लागू केले होते. प्रत्येक कुटुंबाला सहाशे रुपये ब्रास प्रमाणे बारा ब्रास पर्यंत वाळू या धोरण अंतर्गत देण्यात येणार होती आणि यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज देखील मागवले होते. परंतु आता राज्य शासनाने हे धोरण रद्द करून “ना नफा ना तोटा”या पद्धतीने लोकांना वाळू … Read more