Tractor anudan yojana शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर ट्रॅक्टर योजनेसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ.

Tractor anudan yojana

Tractor anudan yojana शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देत असते. आणि यासाठी राज्य सरकार अंतर्गत भरपूर साऱ्या योजना राबवण्यात येत असतात. राज्यातील शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर ट्रॅक्टर योजनेसाठी अर्ज करण्यास आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर मग या योजनेत तुम्ही अर्ज कसा करू शकता यासाठी पात्रता अटी काय आहेत याबद्दलची … Read more